Een vermiste vrouw uit Philadelphia is weer opgedoken, dertien dagen nadat haar familie haar dacht te hebben begraven.
Sharolyn Jackson verdween op 18 juli. Enkele dagen later werd haar gezin gebeld met de mededeling dat er een lichaam was gevonden dat voldeed aan de beschrijving van Jackson.
Een zoon en een welzijnswerker die Jackson kende identificeerden het lichaam aan de hand van zwart-witfoto's. Daarna werd het lichaam vrijgegeven aan de familie voor een begrafenis.
Bijna twee weken na de uitvaart meldde de echte Jackson zich echter bij een psychiatrisch ziekenhuis. De familie was blij en verbijsterd, maar spreekt ook medeleven uit voor de familie van de onbekende dode.
De identiteit van het andere lichaam wordt nu onderzocht. Waarschijnlijk wordt het stoffelijk overschot opgegraven om de identiteit definitief vast te stellen.