De gemeente Leiden (bestuurd door D66, VVD, SP en CDA) geeft als prijs gratis uitkeringsgerechtigden als werkkrachten aan de winnende onderneming in de door hen uitgeschreven prijsvraag Eureka. Zij kondigen dit onder meer aan tijdens een netwerkevent voor ondernemers. Leiden mobiliseert verzet tegen dit mensonterende voorstel en de SP in Leiden pikt het op en dreigt een motie in te dienen in de gemeenteraad. Dan wordt deze bizarre prijs ingetrokken.
Lees Doorbraak