Een Amerikaanse vrouw heeft alarm geslagen bij de autoriteiten op Sint Maarten nadat zij in een uitvaartcentrum in eigen land had ontdekt dat het niet haar moeder was die lag opgebaard. De vrouw in de kist bleek heel iemand anders. Vorige week overleed haar moeder tijdens een vakantie op Sint Maarten. Het lichaam werd tijdelijk ondergebracht in een mortuarium op het eiland, met de bedoeling om het vervolgens naar New Jersey te vervoeren. Daar zou ze begraven worden, maar dat liep anders.
Waarschijnlijk is het lichaam van de vrouw verwisseld met dat van een Canadese vrouw die dezelfde week overleed op Sint Maarten. Zij zou worden gecremeerd in Ottawa. Dat is inmiddels gebeurd, maar dat was dus waarschijnlijk het verkeerde lichaam. Terwijl de dode Canadese naar de VS is gebracht. De Amerikaanse dochter wil nu van de autoriteiten op Sint Maarten horen wat er gebeurd is met haar moeder. Ze krijgt onder meer hulp van een Amerikaanse senator, die heeft gezegd een onderzoek te zullen instellen.