Verkeersboetes worden niet ingezet om de verkeersveiligheid te vergroten, maar gebruikt om de schatkist te spekken. Dat verwijt de ANWB het kabinet.
Volgens de bond, die dit schrijft in een brief aan de Tweede Kamer, is er geen duidelijke relatie tussen boetes en verkeersveiligheid en zijn de inkomsten uit verkeersboetes de afgelopen jaren stelselmatig verhoogd.
In 2013 bedragen deze inkomsten 1 miljard euro, zo stelt de bond maandag. De ANWB vraagt zich af hoe deze ,,voortdurende verhogingen bijdragen aan de verkeersveiligheid. Het aantal staandehoudingen neemt bovendien af en de relatie tussen de hoogte van de boetes en de ernst van de overtreding wordt steeds onduidelijker''.
De ANWB wil dat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie het huidige stelsel van verkeersboetes onder de loep neemt. Menig weggebruiker ervaart een bon niet als een correctie op verkeerd gedrag, maar als een vervelende bijkomstigheid, zo weet de bond. Volgens de bond zouden verkeersboetes een logische relatie moeten hebben met de ernst van de overtreding, zou er gerichter moeten worden gehandhaafd en moet de acceptgiro binnen 24 uur op de mat vallen.