In Engeland zijn vanwege de hevige overstromingen diverse begraafplaatsen onder water komen te staan. Door het stijgende grondwater, dat op sommige pl