Inwoners van de Engelse stad Huddersfield keken verschrikt op toen het water van de rivier de Holme plots nogal leek op een scène uit een Willy Wonkafilm en sprookjesachtig oranje kleurde. De oorzaak moest worden gezocht in de hoge waterstanden door de vele neerslag die de Britten deze winter teistert. Het water zorgde ervoor dat een oude ijzermijn vol water liep waardoor er een flinke hoeveelheid roest en ijzerdeeltjes in het oppervlaktewater kon stromen.
Ondanks de alarmerende aanblik van het water heeft de milieudienst van de Britse overheid aan dagblad The Independent verzekerd dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.
Een lokale bewoner verklaart dat de rivier wel vaker een oranje zweem vertoont na hevige neerslag, maar dat hij het nog nooit zo fel verkleurd heeft gezien zoals nu het geval is. Foto