Als mier ben je natuurlijk vrij kwetsbaar als je leefgebied plotseling overstroomt, een natuurverschijnsel waarmee bijvoorbeeld tropische mierensoorten in het Amazonebekken of andere waterrijke regio’s nogal eens te maken hebben. Bepaalde mieren, zoals de schubmieren van de soort Formica selysi, vormen bij overstromingen een levende reddingsboot om hun koningin te beschermen. De koningin neemt plaats in het midden van deze levende vlotten, die bestaan uit tientallen mieren die op elkaar zijn geklommen. Bij het kiezen van hun opstelling gaan de mieren opvallend systematisch te werk en vormen ze een formatie die niet alleen de overlevingskansen van de koningin, maar ook die van de jonge mieren maximaliseert. Het blijft toch opvallend hoe individueel redelijk onbeduidende organismen als mieren door hun ingenieuze groepsstructuur toch tot de succesvolste dieren op aarde behoren.