Burgers van het Spaanse dorp Castrillo Matajudíos beslissen op 25 mei of hun dorp van naam moet veranderen. Matajudíos betekent "Dood de joden". Het referendum is een initiatief van de burgemeester. Die wil niet dat de indruk ontstaat dat zijn dorp vol jodenhaters zit.
Het omstreden tweede deel van de naam van het dorp is vermoedelijk na 1492 in zwang geraakt. Dat was in de tijd dat de Spaanse inquisitie jacht maakte op iedereen die niet katholiek was of van wie het katholieke geloof in twijfel werd getrokken, zoals joden die zich onder dwang hadden bekeerd.

In de middeleeuwen heette het dorp nog Castrillo Mota de Judíos. Mota de Judíos betekent "joodse heuvel". Het kreeg die naam omdat er joden woonden die uit een stadje in de omgeving waren weggejaagd. In het wapenschild van het dorp is vandaag de dag nog altijd een davidster te zien.
Het referendum komt in een tijd dat Spanje afstand probeert te nemen van zijn antisemitische verleden. Eerder dit jaar besloot de regering dat iedereen die afstamt van voormalige joodse inwoners van Spanje, een Spaans paspoort kan krijgen.