Lang is gedacht dat gevoelens van spijt voorbehouden waren aan mensen. Dat blijkt niet zo te zijn. Ook ratten hebben spijt, toont een studie van de universiteit van Minnesota aan.
Spijt is gedefinieerd als de erkenning dat je een fout hebt gemaakt en dat je beter af zou zijn geweest als je iets anders had gedaan.
De onderzoekers lieten ratten kiezen uit verschillende soorten voedsel. Ze hadden beperkt de tijd om een keus te maken. Het bleek dat individuele ratten een duidelijke voorkeur hadden voor bepaalde smaken. Daardoor konden onderzoekers er ook achter komen wat een goede en wat een slechte keus was van de ratten. Soms kozen de ratten door de tijdsdruk voor een minder goede optie.
Bij mensen wordt een deel van de orbitofrontale cortex in de hersenen actief bij spijtgevoelens. Als ratten een minder goede optie kozen, vertoonde hetzelfde gedeelte activiteit. Opvallend was dat in de orbitofrontale cortex niet alleen was te zien dat de ratten een lekker hapje hadden gemist, maar ook dat ze liever iets anders zouden hebben gedaan.
Dat is typisch voor gevoelens van spijt: het gaat er niet alleen om dat de uitkomst minder goed is dan gehoopt (dat is teleurstelling), maar ook dat je er iets aan had kunnen doen.