Wie in de horeca succes wil hebben, opent tegenwoordig maar beter een zaak waarin mensen met het syndroom van Down werken. Dat blijkt ook uit het succesverhaal van de horecazaak Downey’s in Amersfoort. De zaak werkt volledig met personeel dat aan het syndroom van Down lijdt, maar dat heeft weinig effect op het al dan niet goed draaien van de zaak, integendeel. Vele mensen laten zich graag door deze hartverwarmende en vriendelijke mensen bedienen en we zien dat ook meer en meer van dergelijke horecazaken geopend worden. Volgens onderzoek zouden er in Nederland momenteel al rond de 40 zijn. Er gebeuren al wel eens foutjes, maar niemand die zich daar druk over maakt.