Amerika werkte Duitse ex-nazi's het land uit, door ze een oprotpremie mee te geven. Dat blijkt uit onderzoek van persbureau AP.

Na de oorlog vluchtten vele ex-nazi's naar Amerika om te voorkomen dat ze werden vervolgd. Sinds 1979 zouden bijna veertig mensen een maandelijkse toelage hebben gekregen van de Amerikaanse overheid, in ruil voor het verlaten van het land.

Erik Somers van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie is erg verrast door het nieuws. "De reden die ik kan bedenken is dat de Amerikaanse regering heel bewust heeft gekozen voor een vorm van stille diplomatie. Geen ruchtbaarheid er aan geven en op deze manier van deze oorlogsmisdadigers af te komen. Het alternatief zou zijn dat er een hele ingewikkelde procedure op gang gezet moest worden. Dat zou dan weer tijd en geld kosten en publiciteit met zich meebrengen."
Het gaat om SS'ers op omstreden locaties. "Het zijn vooral mensen die toch al wat op hun kerfstok hebben. Het zijn SS'ers die met name actief een rol hebben gespeeld in de vervolging en in de vernietiging. Bijvoorbeeld SS'ers uit de kampen Auschwitz en Saksenhausen. Geen grote namen, maar geen kleine jongens."

Voor de nabestaanden moet dit bitter nieuws zijn, denkt Somers.