Dinsdag dook een video op waarin te zien is hoe een pesterij uit de hand loopt. De video zorgde voor veel commotie vooral op sociale media. Zowel de ouders van het slachtoffers als de ouders van de dader willen de video verwijderd zien op Facebook maar die weigert.

De video van de pesterij die al voor de krokusvakantie plaatsvond verscheen dinsdag op Facebook. Meer dan 300.000 mensen bekeken de video en daar komen er elke dag meer bij. Op de video zijn zowel dader als slachtoffer herkenbaar, net om die reden willen de ouders de video offline. Ze stuurden dan ook een klacht naar Facebook om de video van het sociale medium te halen, maar Facebook weigerde. De ouders van het slachtoffer ontvingen bericht van Facebook dat het filmpje wel gewelddadige inhoud bevat maar niets bevat dat in strijd is met de regels van Facebook.

Het jeugdparket gaat ondertussen wel verder met het onderzoek naar het incident. Omwille van de jonge leeftijd van de betrokken meisjes -12 en 13 jaar- wil het jeugdparket echter geen informatie vrijgeven. Ook de school wil verder stappen ondernemen om het pestgedrag ook intern op te lossen door een specifiek methode met veel gesprekken zowel met dader als met slachtoffer. Uiteindelijk zou dan een gesprek moeten plaatshebben tussen dader en slachtoffer.