Valse herinneringen komen niet alleen voor bij mensen, ook hommels hebben last van dit fenomeen. De gevleugelden herkennen een bloem die ze nooit eerder zagen, maar die een combinatie is van twee getoonde afbeeldingen. Volgens Engelse onderzoekers versmolten geheugensporen van twee bronnen dus met elkaar.