De extreem conservatieve Amerikaanse prediker Kevin Swanson heeft uitgehaald naar J.K. Rowling en meer bepaald naar haar homoseksuele personage Dumble