Uit een groot onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Personality and Social Psychology, blijkt dat mannen meer zelfvertrouwen hebben dan vrouwen. Omdat eerder onderzoek over zelfvertrouwen vooral in rijke, westerse landen werd gedaan onder voornamelijk hoogopgeleide mensen, is nu in 48 landen via internet aan bijna een miljoen mensen tussen de 16 en 45 gevraagd hoe zij zich over zichzelf voelen.

Niet alleen kwamen de mannen het beste uit de bus, ook bleek dat hoe ontwikkelder, individualistischer en rijker het land was waar de proefpersonen vandaan kwamen, hoe groter het verschil tussen de mannen en de vrouwen als het om eigenwaarde en zelfvertrouwen ging.

Waarom mannen meer in zichzelf geloven, werd niet verklaard. Mogelijk lijden vrouwen onder het schoonheidsideaal immers lijkt bijna geen n vrouw op de slanke en gephotoshopte modellen die zij in commercials en in tijdschriften te zien krijgen. Ook kan het zijn dat de verschillen hormonaal zijn of genetisch. Tot slot is het ook mogelijk dat wereldwijd de stereotiepe ideen over vrouwen sowieso al negatiever zijn dan die over mannen.

Om de oorzaak uit te zoeken, moet eerst nog meer onderzoek worden gedaan.