Dat mannen vaak niet naar vrouwen luisteren is uit praktijk al gebleken. Het is nu ook bewezen door onderzoeker Michael Hunter van de Universiteit van Sheffield. Wanneer er naar een mannen stem geluisterd wordt dringt dit gelijk tot ze door. Maar wanneer een man naar een vrouwen stem luistert, ontstaat de zelfde hersenactiviteit als wanneer er naar muziek wordt geluisterd. Het dringt niet gelijk door dat de vrouw werkelijk iets zegt wat nuttig kan zijn. Dit komt volgens Michael Hunter doordat een vrouwenstem complexer is dan een mannenstem, dit komt door het verschil in grootte van strottenhoofd en de stembanden. Ook zorgt het feit dat vrouwen over het algemeen meer melodie in hun stem hebben voor de associatie met muziek. Uit onderzoek van promovenda
Liesbet Ruytjens (Universiteit Groningen) is ook gebleken dat vrouwen wél naar ruis blijven luisteren, terwijl mannen dit grotendeels wegfilteren. Uit dit onderzoek is geconcludeerd dat mannen over het algemeen onnodige data wegfilteren.