Er komt een uniform schoolreglement met onder andere voorschriften voor kleding en gedrag waaraan alle VOJ- (Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau) en basisscholen zich moeten houden. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) werkt hiernaast ook aan een reglement voor leerkrachten. Enkele regels zijn dat het kapsel van jongens netjes en kortgeknipt moet zijn; figuurtjes en tekeningen in jongenskapsel en gekleurd haar bij meisjes zijn verboden. Dit meldde de Ware Tijd op maandag 7 september 2015.

Dit geldt ook voor dreadlocks, tenzij het een leerling betreft die belijder is van het rastafarigeloof.

Minister Robert Peneux hoopt het reglement dit schooljaar in te voeren. Voor het technisch onderwijs zal een apart schoolreglement komen.

De tijd waarin schoolleiders en schooldirecteuren zelf hun regels konden bepalen is voorbij zegt Peneux. Ook waarschuwt hij schooldirecteuren die het tot een gewoonte hebben gemaakt om leerlingen af te schrijven. 'Geen enkele schoolleider is daartoe bevoegd.' De minister zegt dat alleen de Inspectie een leerling mag afschrijven.

Volgens Marissa Meye, voorzitter van het MUL-directeurenberaad heeft dit reglement een breed draagvlak. Ze stelt dat het document afrekent met een eigen interpretatie geven aan wat is toegestaan en wat niet.

'Als het document afkomstig is van het ministerie dient elke schooldirecteur zich eraan te houden. De formulering zal niet voor tweeŽrlei uitleg vatbaar zijn. Wij verwachten geen weerspannigheid uit het veld', aldus Meye, die ook zitting had in de voorbereidingscommissie. Zij geeft aan dat zaken die zijn opgenomen in het stuk uitvoerig zijn onderzocht en dat de rechten van het kind goed tot uiting komen in dit document.