Al enige tijd worden enkele leerlingen van de Mulo Wageningen (Suriname) geterroriseerd door ‘boze geesten’. Het is al meerdere keren voorgekomen dat bepaalde leerlingen in trance raken na het waarnemen van een ‘demonische geestverschijning’. GFC Nieuws beschikt over getuigenverklaringen van leerlingen van de school die de ‘bovennatuurlijke verschijnselen’ hebben waargenomen bij medestudenten. Er is zelf een filmopname van een dergelijke manifestatie die op de school onder de leerlingen circuleert. Intussen heeft de schoolleiding de onderwijsinspectie van Nickerie en Paramaribo op de hoogte gesteld van wat zich al herhaaldelijk heeft voorgedaan. De leiding van de school en leerkrachten schijnen zich op het standpunt te stellen dat voor hen daarmee de zaak is afgelopen. Het zijn de schoolkinderen die aan onder andere GFC Nieuws deze informatie hebben doorgegeven. De jongeren wensen echter anoniem te blijven, maar zeggen angsten uit te staan vanwege de lugubere aard van de manifestaties. Jeugdparlementariër van Nickerie Regillio Dors heeft een bijeenkomst gehouden met ouders van de muloleerlingen en enkele geestelijke leiders. De aanwezige geestelijke leiders hebben afzonderlijk een gebed gedaan. Gehoopt wordt dat vanuit het ministerie de leerlingen die het slachtoffer zijn van deze brute boze geesten de nodige begeleiding zullen krijgen.