Een 78-jarige Rooms Katholieke man heeft zich vorige week zondag van zijn slechte zijde laten zien door wijwater te gooien op zijn Surinaamse buurvrouw. De man die in zijn woonomgeving bekend staat als een geestelijke, is al enkele maanden woest over geluidsoverlast die volgens hem wordt veroorzaakt door het slachtoffer.

De woestaard heeft om die reden al vaker de politie gebeld om zijn geluidsoverlastklacht door te geven. De muziekspeelster stelt zich echter op het standpunt dat het volume van het geluid dat ze produceert wel meevalt.

Toen de vrouw zondagmiddag thuiskwam bij haar etagewoning in Den Haag (Nederland), werd ze bij haar voordeur opgewacht en besprenkeld met het heilige water.

Tijdens de lugubere actie schreeuwde de bejaarde op zeer luide toon dat de duivel uit de vrouw moest vertrekken. Volgens hem is de Surinaamse bezeten door satan.

Het slachtoffer zegt op korte termijn te willen verhuizen naar een ander adres.