Is geweld interessanter dan seks? Voor muizen wel. Muizen blijven langer naar vechtende soortgenoten kijken dan naar naar parende soortgenoten.

Dat is een onverwacht resultaat van een Japans onderzoek waarover New Scientist schrijft. De Japanse onderzoeker Shigeru Watanabe wilde nagaan of muizen het verschil konden zien tussen bepaalde soorten gedrag in filmpjes.

De muizen kregen op schermpjes op iPods verschillende geluidloze filmpjes te zien: eentje van soortgenoten die elkaar besnuffelden, eentje van muizen die met elkaar vochten en eentje met 'muizenporno' - parende muizen dus. De muizen hadden telkens de keuze uit twee soorten filmpjes.

De hokjes waar het filmpje met de snuffelende muizen werd getoond, bleek het minst populair. Maar als de muizen konden kiezen tussen het hokje met de 'actiefilm' en de muizenporno, bleven ze langer ge´nteresseerd in het filmpje met de vechtende muizen.

Volgens de Zwitserse onderzoeker Barbara K÷nig zegt het onderzoek weinig over de voorkeuren van muizen. Volgens haar bleven de muizen langer kijken naar het geweld omdat de diertjes instinctief meer informatie willen verzamelen als er gevaar dreigt.