Hoe reageren onze hersenen op teleporteren? Met behulp van virtual reality hebben onderzoekers meer inzicht verkregen.

In Star Trek heet het ‘beaming up’, in Harry Potter ‘verdwijnselen’ en ‘verschijnselen’. Het valt allemaal te vatten onder dezelfde noemer: teleporteren. Op dit moment is deze technologie nog grotendeels sciencefiction, maar er wordt hard gewerkt om hem werkelijkheid te maken. Maar kan ons brein het wel aan om te worden geteleporteerd? Neuroloog Arne Ekstrom en zijn collega’s besloten het te onderzoeken.

Ze focusten zich tijdens de studie op trillingen in de hippocampus, een deel van het brein dat een belangrijke rol speelt bij navigatie. De trillingen treden op wanneer een persoon van A naar B gaat en verdwijnen weer als de reis ten einde is. Arne Ekstrom en zijn team onderzochten of deze trillingen tijdens het teleporteren ook nog actief waren. Als dit niet zo zou zijn, kan ons brein gedesoriënteerd raken als we van de ene naar de andere plek worden ‘gebeamd’.

Maar hoe meet je deze hersenactiviteit tijdens het teleporteren als teleporteren nog niet bestaat? Met virtual reality. Drie epilepsiepatiënten – die al elektroden in hun brein hadden – legden een virtueel parcours af. Ze moesten navigeren door een straat, maar ook in een teleporter stappen. Het beeld ging op zwart wanneer ze eenmaal werden ‘geteleporteerd’. Wanneer het beeld weer aan sprong, bevonden de proefpersonen zich in een andere setting.

Uit het experiment bleek dat de trillingen zich nog steeds voordeden wanneer de proefpersonen van A naar B werden gezapt. Wel nemen de trillingen een ander patroontje aan naarmate het zwarte beeld langer aanhield. Maar dit is niet zorgwekkend, melden de onderzoekers. “Ons brein kan tegen teleporteren”, aldus Ekstrom.

We moeten natuurlijk wel concluderen dat de studie niet perfect is. Er is een kleine onderzoeksgroep gebruikt en een wel heel specifieke; alleen mensen met epilepsie zijn bestudeerd. Maar het is interessant dat de drie proefpersonen allemaal dezelfde hersenactiviteit lieten zien tijdens het teleporteren. Deze studie kan worden gezien als een basis voor verder, spannend onderzoek.
Filmpje