Ondanks dat het gebied nog steeds als levensgevaarlijk wordt bestempeld, houdt boer Masami Yoshizawa 330 radioactief bestraalde wagyu-koeien in leven. Niet voor hun vlees, maar als levend aandenken aan de ramp van vijf jaar geleden in Fukushima.
Als gevolg van een aardbeving en tsunami kwam er op 11 maart 2011 een grote hoeveelheid radioactieve straling vrij. Pas drie dagen na de ramp werd het dorpje Namie, waar de boerderij van Masami Yoshizawa ligt, ontruimd. Achteraf bleek dat de 19.000 bewoners in een van de meest bestraalde gebieden hadden vertoefd.

In de maanden na de catastrofe werd het complete gebied rond de kerncentrale in een straal van 30 kilometer tot verboden gebied verklaard voor bewoners. Maandenlang was het zelfs niet toegestaan om persoonlijke spullen op te halen. Dit had als gevolg dat duizenden koeien en ander vee een hongersdood stierven.

Onder hen 200 van de 330 koeien die Masami op het moment van de ramp onder zijn hoede had. De herinnering van de dode koeien achtervolgt hem nog steeds. Van de dieren was niets meer over dan botten en huid, ze hadden staan wachten op eten dat nooit kwam. Overlevende koeien hadden geprobeerd huizen binnen te dringen, wanhopig op zoek naar voedsel.

Twee maanden na de ramp beval de Japanse minister van Landbouw om alle overlevende koeien te slachten, om er zeker van te zijn dat er geen radioactief besmet vlees op de Japanse markt terecht zou komen. De nu 62-jarige Masami peinsde er niet over en hield de koeien gewoon op zijn boerderij, die op 14 kilometer van de voormalige kerncentrale ligt. De overheid probeerde hierop het transport van veevoedsel te blokkeren en hem over te halen tot het doden van de koeien, maar hij ging stug door. ,,Ik zei dat er niet één koe meer zou sterven op mijn terrein", zegt hij daar nu over."

De gemeten straling op de boerderij is zo'n tien keer hoger dan wat experts beschouwen als veilig. Masami heeft al twee keer DNA-onderzoek laten doen en is twintig keer gechecked op straling. Tot dusverre zijn er bij hem geen grote gezondheidsproblemen geconstateerd.

De populatie op zijn boerderij is nu weer precies 330, nadat hij weeskoeien van andere verlaten boerderijen adopteerde. De koeien eten voornamelijk radioactief besmet voer, dat gedoneerd wordt door andere dorpen en steden uit de regio. Dit wordt beschouwd als de meest ecologische manier om van het afval af te komen.

De groep koeien wordt maandelijks in de gaten gehouden door artsen. Met hun algehele gezondheid is niets mis. Het afgelopen jaar hebben wel veel koeien witte vlekjes op hun huid gekregen. Hoewel Masami zegt dat dit door het radioactieve eten komt, zeggen doktoren dat dit waarschijnlijk door de stress komt.

Masami heeft de boerderij omgedoopt tot 'De Boerderij van Hoop.' Door de dieren in leven te houden, wil hij aandacht vragen voor de fouten die door de Japanse overheid voor, tijdens en na de ramp gemaakt zijn. ,,Dit is een boerderij die de verhalen over de kernramp bundelt en vertelt. We blijven hier op de Boerderij van Hoop onze boodschap aan de rest van de wereld verspreiden." Hoewel Namie voorlopig nog een spookstad zal blijven, houden zijn koeien Masami gezelschap, al loeiend en grazend.