Een bende apen terroriseert een groot gebied in Zuid-Afrika.
De horde bavianen speelde in de provincie Ingogo al rodeo met tientallen koeien, die daardoor de afgrond in sprongen. Ze pesten niet alleen dieren, ze ontfermen zich ook over telefoondraden en televisie-antennes.
"Ik ga ze afschieten. Ze hebben ook de hond van de buren gedood", citeert een Zuid-Afrikaanse krant de boer wiens koeien in een ravijn sprongen. Een andere boer vergeleek de bavianen met militairen. "Troep na troep komt het land op, tot niets anders dan vernieling overblijft." Een woordvoerder van een regionaal natuurpark geeft toe dat de bavianen een plaag vormen. Ze mogen wat hem betreft afgeschoten worden.