Van het gezegde 'geld maakt niet gelukkig' klopt niets. Hoe meer mensen verdienen, hoe gelukkiger ze zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Nederlanders met de laagste inkomens zijn juist het ongelukkigst. Toch zegt de grote meerderheid (87 procent) van de Nederlanders gelukkig te zijn.

Slechts een kleine groep van 3 procent vindt zichzelf droevig. Het overige deel is niet gelukkig, maar ook niet ongelukkig. Het aandeel tevreden Nederlanders is al jaren vrij stabiel.

Geld is zeker niet de belangrijkste factor als het gaat om het geluksgevoel. Gezondheid, het hebben van een baan en een partner spelen volgens de onderzoekers een grotere rol hierin. Bijna alle mensen (95 procent) die zich gezonder voelen, zijn ook gelukkiger.

Onder degenen die vinden dat hun gezondheid slecht of zeer slecht is, is dat slechts iets meer dan de helft (54 procent).

Ook sociale contacten zijn van belang bij het ervaren van blijmoedigheid. "Vooral de frequentie waarmee mensen contact met hun vrienden hebben, hangt sterk samen met het ervaren van geluk'', aldus het CBS.

Als je een betaalde baan hebt maakt dat ook een stuk gelukkiger. Van de mensen met betaald werk is 91 procent gelukkig, tegenover 81 procent van degenen die geen betaald werk hebben.