Ben jij iemand die zich rot ergert aan elke spelfout die je online tegenkomt of gaat het je meer om de boodschap en zal het je worst wezen hoe het is opgeschreven? Hoe je over taalfouten denkt, zegt iets over je persoonlijkheid.
Mensen die zich snel ergeren aan type- en spelfouten zijn in het dagelijks leven minder prettige personen, denken onderzoekers van de universiteit van Michigan. Ze lieten 83 proefpersonen (wat overigens nogal weinig is) e-mails lezen met en zonder type- of spelfouten. Daarna moesten de deelnemers de schrijvers van de mails beoordelen op een aantal kenmerken, zoals intelligentie en vriendelijkheid.
Extraverte mensen konden door de spelfouten heen kijken en lieten hun beoordeling er niet door bepalen. Proefpersonen die als introvert of onaardiger bekend stonden, ergerden zich veel meer aan de spelfouten. Dat zou komen doordat ze minder goed om kunnen gaan met afwijkingen. Gewetensvolle proefpersonen hadden juist een hekel aan de typefouten. Mogelijk omdat zij vinden dat die te voorkomen zijn.