'In mei leggen alle vogels een ei', inmiddels klopt dit gezegde niet meer voor alle vogels in Nederland. De winters worden zachter waardoor vogels eerder kunnen genieten van het bodemleven en ook eerder gaan broeden.

Volgens vogelkenner Chris-Jan van der Heijden van de Vogelbescherming vinden er subtiele temperatuursveranderingen plaats. ,,Sommige vogels die in Nederland leven zijn hier erg gevoelig voor."

Het SOVON Vogelonderzoek heeft samen met een groot aantal vrijwilligers en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) 5700 nesten van koolmezen en pimpelmezen onderzocht. Hieruit blijkt dat koolmezen hun eieren tien dagen eerder leggen dan 35 jaar geleden. Daarnaast leggen ze ook een ei minder. ,,Uit de landelijke steekproeven blijkt dat de koolmezen eerst acht en nu zeven eitjes leggen. De pimpelmees is van tien naar negen eitjes gegaan", zegt Albert de Jong van SOVON.

De Jong vindt deze uitslag zeer opvallend. ,,Het kan zijn dat ze eerder gaan broeden omdat de rupsenpiek ook vroeger in het jaar ligt. Zo is er genoeg eten voor het gehele gezin. Daarnaast kan het zo zijn dat de vogels nog niet helemaal zijn aangepast aan de vroegere insectenpiek. Om die reden leggen ze een eitje minder om er zeker van te zijn dat het hele gezin voldoende te eten krijgt", zegt De Jong.

Niet alleen de koolmees en de pimpelmees, maar ook de kievit en de grutto worden be´nvloedt door de zachte winters. ,,Zowel de kievit als de grutto trekken mee met de vorstgrens. Zodra de bodem is ontdooit, kunnen ze eerder op bodemdiertjes jagen. Zodra het warm genoeg is zijn de insecten en wormen namelijk eerder te vinden," zegt Van der Heijden.

,,Daarnaast verdwijnen er vogels in Nederland door de opwarming van de aarde, maar er komen ook nieuwe vogels bij. Een voorbeeld hiervan is de bijeneter, een van de mooiste vogeltjes die in Europa te vinden zijn", zegt Van der Heijden. Door de zachte winters en het vroege voorjaar zijn er al tien tot twintig nestjes van de bijeneter in Nederland uitgebroed.

Op de site van 'Beleef de Lente' kan je live mee kijken in verschillende nestkasten.