WLADIWOSTOK - Tradities laten zich niet gemakkelijk stoppen door klimatologische veranderingen. Zo gingen honderden ijsvissers bij het Oost-Russische eiland Sakhalin ondanks waarschuwingen van de autoriteiten toch het ijs op van de dichtgevroren zee van Ochotsk. Door de milde winter is het ijs niet dik genoeg geworden om er veilig te kunnen vertoeven. Ze boorden gaten in het ijs om erdoor te vissen. Daarbij werd ook aardig wat drank genuttigd. Een enorm stuk ijs raakte los en raakte met vierhonderdveertig dronken ijsvissers erop op drift. Met helikopters en reddingsboten zijn de vissers gered.