Marijn Luteijn kon een huurhuis krijgen. Maar omdat hij een dag niet op zijn mail keek, was hij te laat. Bovendien mag hij 'voor straf' een week lang niet op woningen reageren.

De 23-jarige Kapellenaar staat al een kleine vier jaar ingeschreven als woningzoekende. Eerst bij RWS, maar de Bevelandse woningcorporatie heeft het woningaanbod deze zomer overgeheveld naar zuidwestwonen.nl. Luteijn reageert sinds kort actief op huizen in Kapelle via die site, vorige week op drie stuks. Voor twee stond hij als nummer twee op de wachtlijst. "Vrijdag kreeg ik een mailtje of ik nog interesse had, ik heb toen aangeven dat dat zo was", vertelt Luteijn. Maar toen hij afgelopen maandagochtend weer op de site keek, ontdekte hij tot zijn stomme verbazing dat zijn inschrijving een week lang is geblokkeerd; hij had niet op tijd gereageerd op de voorlopige aanbieding voor een woning in de Ooststraat. Die voorlopige aanbieding was op zaterdag rond 18.00 binnengekomen, maar toen zat de Kapellenaar niet achter zijn pc. En op zondag vanwege zijn geloof ook niet.

Te gek voor woorden

Volgens Luteijn is het 'te gek voor woorden' dat je wordt geacht in het weekend te reageren op een automatisch verstuurde mail. De Kapellenaar was in de veronderstelling dat het vervolg in de nieuwe werkweek zou plaatsvinden en vindt de gang van zaken onredelijk, met name de blokkade.

Telefoontjes naar zowel RWS als Zuidwestwonen boden geen soelaas. "Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd, ze verwijzen naar elkaar." In een mailwisseling met RWS geeft directeur Maarten Sas aan 'geen reden' te zien om Zuidwestwonen te vragen de blokkade op te heffen. Hij wijst op de geldende regels, waar Luteijn 'expliciet mee akkoord is gegaan middels een vinkje'. Volgens Sas staat duidelijk omschreven hoe en wanneer er gereageerd moet worden; binnen 24 uur. "Het is dus zaak dat als men reageert op een woning, men de e-mail heel goed in de gaten houdt." Sas vindt het systeem met blokkade desgevraagd ook wel 'rigide'. "Maar we leven in een digitale wereld, dat is de realiteit. Het is nodig, mensen zijn gemakkelijk."

Menselijke maat

Volgens Luteijn 'wint de computer het van de menselijke maat'. "In de spelregels staat niet expliciet vermeld dat voorlopige aanbiedingen ook in het weekend kunnen plaatsvinden." Het 'vinkje' is bovendien onontkoombaar, want anders kun je überhaupt niet inschrijven, stelt hij. De teleurgestelde Kapellenaar noemt de procedure van inschrijving en toewijzing via zuidwestwonen.nl 'ingewikkeld'. Hij had er zelf ook hulp van zijn vader bij nodig. "Je moet documenten inscannen en uploaden, ik kan me voorstellen dat het voor veel klanten lastig is om het allemaal voor elkaar te krijgen. Het zit vol valkuilen."