Mensen moeten belastingvoordeel krijgen als ze de tegels uit hun tuin halen en deze vervangen door gras. Daarvoor pleit watergraaf Lambert Verheijen van Waterschap Aa en Maas.

Doordat steeds meer mensen hun tuinen vol leggen met tegels, stroomt water namelijk niet goed weg en neemt ook de kans op overstromingen toe. Verheijen heeft met zijn voorstel afgekeken bij onze oosterburen, in Duitsland geldt namelijk al zo’n voordeel.

Of het belastingvoordeel er echt gaat komen is niet duidelijk, al gaan de waterschappen binnenkort wel praten met de regering over het probleem omtrent overstromingen. ‘Het is vooral een suggestie om na te denken over hoe we mensen kunnen betrekken bij het toenemende wateroverlast en de klimaatveranderingen’, vertelt Verheijen. ‘Dat zou dus kunnen door mensen te belonen als ze meewerken aan het opvangen, bergen en vasthouden van water’, aldus Verheijen.