Zo'n 7 miljoen Nederlanders werken omgerekend zo'n drie uur per week onbetaald over. Samen is dat jaarlijks goed voor een bedrag van 20 miljard euro. Een duur cadeau voor de baas, vindt vakbond FNV.

Volgens onderzoek door TNO in opdracht van de bond komt dat neer op een bedrag van 3200 euro per werknemer per jaar. "Als je dit zou omzetten naar betaald werk, dan levert dat bijna 300.000 extra fulltime banen op. Daarmee is de officiële werkloosheid in één klap voor meer dan de helft opgelost", zegt de bond.

Vooral hogeropgeleiden werken vaak onbetaald over: van hen doet zo'n 74 procent dat, gemiddeld vier uur per week. Onder lageropgeleiden is dat een stuk lager: 29 procent, en drie uur per week. Dat komt mede doordat bij lager geschoold werk overwerk vaker wordt doorbetaald, stelt de bond.

FNV vreest dat structurele overwerkers een te hoge werkdruk hebben en hun werk met te weinig mensen doen. Daarnaast bestaat de kans dat 'toch nog even je werk afmaken' ervoor zorgt dat er niet genoeg tijd over is om goed te rusten voordat je weer opnieuw aan de slag moet.

De bond pleit ervoor de werkdruk te verlagen door meer mensen aan te nemen. Dat zou een hoop mensen aan een baan kunnen helpen, denkt de bond.

Volgens het CBS waren er in mei 456.000 werklozen, 5,1 procent van de beroepsbevolking. Drie maanden daarvoor bedroeg het werkloosheidspercentage nog 5,3. Het aantal mensen met betaald werk nam in die drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand toe.

Benieuwd hoeveel jij cadeau geeft aan de baas als je overwerkt? Daar heeft de FNV een tool voor.