PEKING - Ten behoeve van het toerisme zijn in de Chinese hoofdstad tal van wegwijzers, verkeersborden en opschriften in restaurants en musea voorzien van een vertaling naar het engels, maar het is helaas slecht gesteld met de kennis van het engels in China. Met de te verwachten toeloop van bezoekers aan de Olympische Spelen in 2008 zijn de vertalingen nog eens kritisch bekeken. Zo ontdekte men dat op een menukaart "fried crap" een correctie verdiende. Bedoeld werd "fried crab" Een ontmoetingsplaats voor ethnische minderheden was voorzien van de aanduiding "Racist Park". Ook hier werd een verbetering aangebracht. Inmiddels zijn er al zo'n 6500 verkeersborden vervangen.