De Maastrichtse Sociale Dienst heeft uitkeringsgerechtigden onder druk gezet om op kosten van de gemeente een reincarnatietherapie te volgen. Weigerachtige clienten kregen te horen dat hun opstelling consequenties voor hun uitkering zou hebben. Door onder begeleiding van een re´ncarnatietherapeut (een niet-erkend beroep) 'terug te keren' naar een 'vroeger leven', zouden mensen met een uitkering de kans krijgen hun huidige problemen op te lossen. De achterliggende gedachte is dat zij daardoor grotere kans zouden maken een betaalde baan te vinden en dus geen uitkering meer nodig zouden hebben. Ten minste ÚÚn cliŰntenbegeleidster van de Maastrichtse Sociale Dienst zou zelf baat hebben gehad bij de therapie. Woordvoerder Joep Delsing van verantwoordelijk wethouder Luc Winants (CDA, Sociale Zaken) onderstreept dat de zaak "met de hoogst mogelijke prioriteit en op het hoogst denkbare niveau" wordt uitgezocht. "Als het om re´ntegratie gaat, wordt van onze medewerkers verwacht dat zij maatwerk bieden. Het zou best zo kunnen zijn dat dit een middel is om mensen weer aan de gang te krijgen." Marcus Huibers, hoofddocent klinische psychologie aan de Universiteit Maastricht en tevens werkzaam als psychotherapeut bij de Riagg Maastricht, is verbijsterd. "Dit valt wat mij betreft onder de categorie wichelroede en andere Jomanda-achtige verschijnselen. We praten hier over een volstrekt obscure therapie die de naam therapie niet eens mag hebben."