Een nieuw onderzoek suggereert dat er weer iets is dat om seksualiteit, evolutie en het krijgen van nakomelingen gaat, namelijk, goed kunnen navigeren. Mannen die goed konden navigeren hadden het voordeel om makkelijker partners te vinden om daarmee kinderen te krijgen.
Dr. Layne Vashro van de universiteit van Utah zegt hierover: “Goed kunnen navigeren vergemakkelijkt het reizen over grotere afstanden waardoor je meer kans hebt om goede partners te vinden om je daarmee te vermenigvuldigen.”
Vashro ging zelf naar noordwest Namibië om daar 120 mannen en vrouwen van de Twe-stam en de Tjimba-stam te onderzoeken. Vergeleken met ons hebben deze mensen een open seksuele moraal. Voor de mannen is het sociaal verantwoord om kinderen te krijgen bij vrouwen met wie ze niet getrouwd zijn. Ze verplaatsen zich te voet.
Voor het onderzoek moesten de proefpersonen allerlei oefeningen doen waarbij het aankwam op hun vaardigheid om te navigeren. Er werd ze ook gevraagd op hoeveel plaatsen ze in het afgelopen jaar geweest waren, hoever ze gelopen waren en hoeveel kinderen ze hadden. De uitkomst was dat de mannen beduidend beter waren in navigeren dan vrouwen en een grotere actieradius hadden. Hoe beter ze waren in het navigeren, hoe meer ze reisden. Daarnaast bleken die mannen meer kinderen te hebben. Vashro: “Het lijkt erop dat de mannen die het meest gereisd hadden ook de meeste kinderen hadden en zo als het ware beloond werden voor hun vaardigheden.”
Bij de vrouwen werd geen correlatie gevonden tussen hun vaardigheden en andere aspecten.