Dat ABN/AMRO bank niet al te moeilijk doet over ontslagprocedures blijkt wel uit het volgende. Middels een sms bericht werd een leidinggevend personeelslid de laan uitgestuurd. Het sms'je meldde dat de man een week erna niet meer op de job hoefde te verschijnen. Uiteraard was de werknemer het hier niet mee eens en schakelde het gerecht in. De rechter oordeelde dat de man weer in dienst moet worden genomen op straffe van een dwangsom. Wil de bank de man alsnog ontslaan dan zal dit via de gangbare procedures moeten worden gedaan.