Onderzoekers van de Hanzehogeschool hebben onder leiding van lector Jan-Peter Nap op laboratoriumschaal een methode ontwikkeld om elektriciteit via waterstof om te zetten in windzonnegas, dat is groene methaan. Dit gas is precies hetzelfde als aardgas, maar de winning ervan leidt niet tot aardbevingen omdat het niet uit de bodem komt.

Het vernieuwende aan het project van Nap is dat zijn team een manier heeft gevonden om waterstof te voeren, iets wat in eerdere projecten lastig is gebleken.

De methode slaat volgens Nap drie vliegen in één klap. "We slaan elektriciteit op, we kunnen biogas omzetten in meer bruikbaar gas en we gebruiken kooldioxide, het beruchte broeikasgas."

Het project is geslaagd op laboratoriumschaal. Nu moet blijken of het ook blijft werken op grote schaal. "We zijn nu een opstelling aan het bouwen die bij EnTranCe komt te staan. Het is spannend. De praktijk is vaak iets weerbarstiger dan de theorie."

De winnaar van de RAAK-award wordt op 15 november bekend gemaakt op het congres van de Stichting Innovatie Alliantie, de grootste subsidiegever binnen het hbo. De winnaar van de award krijgt een geldprijs van tienduizend euro. "We zijn heel trots", zegt Nap. "We lopen bijna naast onze schoenen."