Het lijkt onmogelijk: gas voor het fornuis en de geiser maken met stroom, waterstof en CO2. Maar in Rotterdam kan het. Bewoners van een appartementencomplex kunnen straks koken en douchen dankzij overtollige groene stroom. Netwerkbeheerder Stedin gaat samen met andere partners gas produceren uit overtollige groene stroom. Dat gas kan dan worden gebruikt voor het koken en de warmwatervoorziening. Volgens een woordvoerder van Stedin is het dé oplossing voor het overschot aan groene stroom.
Als het bijvoorbeeld hard waait, leveren de windmolens meer stroom dan op dat moment nodig is. Om die reden worden soms hele windparken in bijvoorbeeld Duitsland, afgekoppeld van het energienet. En dat is zonde van de stroom.
Door middel van elektrolyse kan water en stroom worden omgezet in waterstofgas. Dat gas kan samen met CO2 worden gemethaniseerd tot SNG, gas met dezelfde eigenschappen als aardgas. In Rotterdam moet dat lokaal, in het appartementencomplex zelf, gaan gebeuren.
Stedin deed op Ameland een test met het produceren van groene waterstof om dat door het aardgas te mengen. Een toevoeging van 10 procent waterstof in het gasnet levert geen problemen op voor geisers en fornuizen. Nu wil de netbeheerder verder gaan door het waterstof om te zetten in gas. Bij het verbranden van dat gas komt CO2 vrij, maar omdat er CO2 is gebruikt voor het maken van het gas, is het klimaatneutraal.
Op 19 april ondertekenen de verschillende partners, waaronder woningcorporatie Ressort Wonen, een intentieverklaring. Later dit jaar kan de productie van het gas dan beginnen.