Vanaf de N381 kun je ze momenteel op een stuk land naast de weg zien wroeten. Een groep varkens is daar bezig een akker om te ploegen.

Van die akker zijn in oktober aardappels gehaald. Maar in de grond blijven er resten van de aardappelplant achter. Dit noemt men aardappelopslag. Die is nadelig voor de oogst van volgend jaar.

"De varkens zijn voor ons een uitkomst", zegt boerin Hennie Peeks. Zij huurt de varkens van varkensboer Willem Hempen van Akkervarkens uit Valthermond.

De knorrende onkruidwieders maken in tien weken het hele perceel schoon. "Ze hebben een sterke neus. Daarmee ruikt het varken de aardappel en dan eet hij hem op", zegt Hempen.

Het alternatief zou zijn om de aardappelresten met de hand weg te halen. Of om te spuiten met glyfosaat, beter bekend onder de merknaam Roundup.

De familie Peeks wil volgend jaar op de akker iets anders poten. Als de rooiresten niet weggehaald worden, komen de aardappels op deze akker volgend jaar gewoon weer op. "Zeker als het geen strenge winter is, kan dat gebeuren". zegt Peeks.

Ze is erg tevreden over de knorrende onkruidwieders. "De resultaten zijn goed. Ze weten precies waar de lekkerste aardappels zitten", zegt ze lachend.

Het lijkt een louter positief verhaal. De varkens maken de akker schoon en bemesten hem tegelijkertijd. Er zijn geen giftige middelen of vervuilende machines nodig die fossiele brandstoffen verbranden.

Maar de varkens dragen wel bij aan de stikstofuitstoot. "Daar hebben wij ook mee te maken", zegt Hempen. "Als iedereen de helft moet inleveren moeten wij dat ook. Dat is heel spijtig."

Maar zo ver is het nog niet. En bij Peeks worden vandaag op een ander stuk grond alvast extra hokken geplaatst. Daar mag een tweede groep groenwerkers met krulstaart aantreden om de akker te bewerken.