Tweede Kamerleden en diverse bekende Nederlanders reageren afkeurend op een video waarin een SGP’er zijn twijfels uitspreekt over de positie van vrouwen in de politiek. De voorzitter van SGP-jongeren Vallei & Rijn stelt dat mannen biologisch sterker zijn dan vrouwen en om die reden beter geknipt zijn voor een functie in de politiek. ,,Zoals Jezus ook het hoofd is van alle christenen, dezelfde manier is ook de man het hoofd van de vrouw”, geeft hij de kijkers op persoonlijke titel mee. De uitspraken leiden tot grote verontwaardiging.

Binnen de jongerenafdeling van de SGP is een felle discussie ontstaan over het al dan niet toelaten van vrouwen op het politieke toneel. Een motie om het omstreden vrouwenstandpunt te versoepelen werd zaterdag op het voorjaarscongres door 40 procent van de SGP-jongeren-leden gesteund, wat net niet voldoende was.

Mathijs van der Tang, voorzitter van SGP-jongeren Vallei & Rijn, steunde de motie niet en diende zelfs een tegenmotie in. Hij stelt dat de ‘man het hoofd der vrouw is’ en vindt dat het ‘feminisme voet aan de grond dreigt te krijgen’ binnen de oudste partij van ons land. In een videoboodschap, die is opgenomen en uitgezonden door NOS Stories, neemt Van der Tang het conservatieve standpunt in dat mannen en vrouwen helemaal niet gelijk zijn.

,,Als ik de bijbel lees en als ik om me heen kijk, dan zie ik juist dat man en vrouw heel erg verschillend zijn van elkaar. Mannen zijn biologisch sterker dan vrouwen. En voor de politiek heb je bij uitstek de sterkste mensen nodig. De politiek draait om gezag. De bijbel legt het uit.”

Het verschil tussen mannen en vrouwen heeft altijd al bestaan, zegt Van der Tang. ,,Zoals Jezus ook het hoofd is van alle christenen, dezelfde manier is ook de man het hoofd van de vrouw. Mijn standpunt is daarom ook niet ouderwets, maar tijdloos.” Deze opmerkingen komen hem op forse kritiek te staan, ook binnen de Tweede Kamer. ,,Ik wil wel even boven op hem gaan zitten. Kijken of hij zich onder mij uit kan worstelen. Met je sterker zijn”, twittert BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas.

,,Je hoopt dat dit een grap is”, voegt Lisa Westerveld (GroenLinks) daar aan toe. ,,Maar sommige SGP-jongeren willen echt terug naar 1917.” Oranje-international Merel van Dongen haalt op Instagram snoeihard uit. ‘De man is het hoofd van de vrouw. Mathijs, vriend, je bent nog niet eens de kleine teen van de vrouw’, luidt de reactie, die door ruim 6000 mensen wordt gewaardeerd. Topregisseur Martin Koolhoven noemt Van der Tang een ‘bal gehakt’. Vlogger Monica Geuze houdt het eveneens kort: ‘Koekoek!’.

De orthodox-christelijke partij staat al sinds de oprichting in 1918 niet om te springen dat vrouwen politieke functies bekleden. Toch mag zij dat helemaal niet verbieden, bepaalde de Hoge Raad in 2010. De opstelling van het traditionele mannenbolwerk was volgens juristen in strijd met het VN-Vrouwenverdrag en met de Nederlandse grondwet. Twee jaar later bepaalde ook het Europees Hof van de Rechten voor de Mens dat de SGP vrouwen moet toelaten tot de kieslijsten. Daarop hebben enkele SGP-vrouwen een politieke functie gekregen, zoals Paula Schot (wethouder Schouwen-Duiveland) en Lilian Janse (raadslid Vlissingen). Op de landelijke kieslijst van de SGP staan echter uitsluitend mannen.

Diverse leden binnen de jongerenafdeling van de SGP pleitten ervoor om ‘terughoudend’ te zijn rond deze kwestie, mede om niet in botsing te komen met de moederpartij. Ook het standpunt dat de jongerenafdeling in elk geval niet tegen politieke functies voor vrouwen is, haalde het net niet.

Desondanks lijkt er wel beweging in te zitten. Een meerderheid van de SGP-jongeren sprak haar steun uit voor ‘meer gesprek en bezinning’ over het onderwerp. Het vrouwenstandpunt lijkt daarmee niet meer onwrikbaar.

Een woordvoerder van de SGP weigert desgevraagd een standpunt in te nemen met betrekking tot de controverse rond Van der Tang. ,,Zijn uitspraken zijn op persoonlijke titel en dat is zijn goed recht. We weten dat er verdeeldheid is over dit onderwerp. We blijven hierover de komende tijd met elkaar in gesprek.”

Volgens Jurian van der Ree, raadslid voor de SGP/ChristenUnie in Goes, wordt er ‘achter de schermen’ al genuanceerder over de positie van vrouwen gedacht. ,,Bijna iedereen die ik spreek heeft er geen moeite mee als vrouwen op de kieslijst zouden komen. Toch is daar geen openlijk debat over. Het staat niet op de politieke agenda. Dat is toch wel het minste dat moet veranderen”, zei hij afgelopen weekend.

Van der Tang zegt de boze reacties te begrijpen en hoopt dat ‘we op een gezonde manier over dit onderwerp kunnen blijven discussiëren’. ,,Want als dat al niet meer mag, in wat voor een harde samenleving zijn we dan terechtgekomen?”