Op staande voet ontslagen worden vanwege diefstal en het gebruik van een bedrijfsbus voor privézaken, maar wel weer als zzp'er worden aangenomen. Het overkwam een werknemer van Floor Facility Services (FSS). De rechter heeft nu het ontslag op staande voet geblokkeerd.

De zaak gaat over een schoonmaker van vloeren, die sinds februari 2019 bij FSS werkte. Sinds mei 2020 had hij een contract voor onbepaalde tijd. Hij maakte schoon op bouwplaatsen.

Voor het woon-werkverkeer gebruikte hij soms de bedrijfsbus van FSS. Hier had hij naar eigen zeggen toestemming voor. Hij maakte er incidenteel ook nog eens extra privé-kilometers mee om naar zijn moeder te gaan.

Op de bouwplaats was hij onder meer verantwoordelijk voor de afvoer van afval. Dat werd op verschillende plekken in bakken gelegd, waarna hij het naar een container bracht.

Af en toe lagen er oude koperen leidingen in de bakken. Volgens de man nam hij die met toestemming mee naar huis, één keer gaf zijn leidinggevende hem zelfs een doos aan. Eind 2020 werd hij onverwacht op staande voet ontslagen. De verwijten: Hij zou de bedrijfsbus privé hebben gebruikt zonder toestemming, had volgens het bedrijf koper gestolen en kwam ook regelmatig te laat.

Tijdens het ontslaggesprek bood FSS hem een nieuwe overeenkomst als zzp'er aan, per 1 januari 2021.

De man ging akkoord, maar besloot later toch verhaal te halen bij de rechter. Die verbiedt nu het ontslag op staande voet. De man zou de tijd die hij miste als hij te laat was, ingehaald hebben. Ook gebeurde dit ver voor de ontslagdatum.

Een reden voor ontslag was het regelmatig te laat komen wel, maar een reden voor ontslag op staande voet is het niet. Ook bij de andere beschuldigingen heeft de rechter twijfels.

Van diefstal van koper is waarschijnlijk geen sprake. De rechter is sceptisch over het verhaal van FSS omdat de man wel meteen weer aangenomen is als zzp'er. Waarom zou je een dief weer aannemen?

Er was dan ook geen dringende reden voor ontslag. Dat er een tekort aan personeel was, is geen goede reden om de niet functionerende werknemer dan die klus te laten doen.

Je mag iemand alleen op staande voet ontslaan als zich echt flink misdragen heeft. Er moet volgens de wet 'door opzet of schuld een 'dringende reden' zijn om iemand dezelfde dag nog buiten te zetten zonder werkloosheidsuitkering.

Omdat de ontslagen medewerker bijna direct weer terug mocht komen bij FSS, vermoedt de rechter dat zijn vergrijp niet zo ernstig was. FSS moet nu ruim 9000 euro aan de ontslagen man betalen.

Dat bedrag bestaat uit een transitievergoeding, geld voor de onterechte opzegging en een billijke vergoeding. Die laatste vergoeding krijg je als het ontslag het gevolg is van slecht handelen van de werkgever.