Chimpansees die door hun puberteit gaan vertonen volgens een nieuwe studie heel wat vergelijkingen met hun menselijke tegenpool. Meer nog, tienerchimpansees zouden minder impulsief zijn dan menselijke pubers.

De studie werd gepubliceerd in het vaktijdschrift ‘Journal of Experimental Psychology: General’ en werd uitgevoerd door de American Psychological Association. Zij bestudeerden 40 chimpansees in hun tienerjaren in een asiel in Republiek Congo. Chimpansees worden zo’n 50 jaar oud, en hun adolescentie vindt plaats tussen hun 8ste en 15e levensjaar. Ook bij hen razen de hormonen door hun lijf, voelen ze meer agressie en vechten ze vaker om hun sociale status. Ze zijn impulsiever, zoeken meer risico’s op en kunnen hun emoties minder goed reguleren.

In de studie wilden de onderzoekers achterhalen hoe chimpansees zich gedragen in hun puberteit – en kennelijk is dat niet zo anders dan bij de mens. Ze voerden twee testen uit.

In de eerste test speelden komkommers, pinda’s en bananen de hoofdrol. Chimpansees zijn doorgaans geen fan van komkommer, zijn onverschillig over pinda’s, maar zijn dol op bananen. In de test moesten de mensapen kiezen tussen twee dozen. In de ene doos zaten altijd pinda’s, in de anderen zaten of bananen of komkommer. De tweede doos was dus een risico. Wat bleek? Tienerapen namen vaker een risico dan volwassen chimpansees en kozen voor de tweede doos. Beide groepen schreeuwen, jankten of sloegen op tafel als ze een komkommer kregen.

Bij de tweede test was het resultaat eveneens opvallend. Daarbij krijgen chimpansees de keuze: of ze krijgen meteen een stukje banaan, of ze wachten één minuut en krijgen drie stukjes. Zowel volwassen als tienermensapen waren meer geneigd om te wachten, maar tieners hingen het vaker uit tijdens die minuut. Bij mensen is een gelijkaardige test uit een andere studie bekend: daar waren tieners meer geneigd om de kleinere beloning te kiezen, zonder te wachten.

Conclusie? Chimpansees in hun tienerjaren nemen net als menselijke tieners meer risico’s dan volwassenen. Het verschil is dat chimpansees al van jonge leeftijd best geduldig zijn, terwijl menselijke tieners impulsiever zijn. Zij zijn meer geneigd om voor een directe beloning te kiezen, in plaats van te wachten. Hoewel er dus duidelijk gelijkenissen zijn, blijft het volgens het onderzoek wel belangrijk om te onderstrepen dat mens en chimpansee twee verschillende soorten zijn en dat onze menselijke ervaring niet 1 op 1 te vergelijken valt met dat van de mensapen.