Natuurlijk was het 'broodje beverrat' een verkiezingsstunt van waterschap Velt en Vecht. Maar de bijeenkomst in een partytent nabij een watergang van het waterschap in Geesbrug had ook een serieuze ondertoon. En er was niet gekozen voor Geesbrug. Want hier is duidelijk de schade aan de oevers van het kanaal zichtbaar. Schade onder meer toegebracht door muskusratten en beverratten. Alleen dit jaar al zijn tot nu toe 107 beverratten en 1500 ŗ 2000 muskusratten in het gebied van Velt en Vecht gevangen en gedood. Het dagelijks bestuur nodigde de kandidaat-bestuursleden voor het algemeen bestuur uit om zo kennis te maken met wat er in het veld gebeurt. Momenteel zijn de verkiezingen; tot 25 november kunnen 155.000 stemgerechtigden in het gebied Velt en Vecht - onder andere de hele gemeente Hardenberg en een deel van de gemeente Ommen - uitbrengen. "Een bestuursfunctie bij het waterschap is niet alleen in een kostuum achter de bestuurstafel zitten. Van jullie wordt ook verwacht het veld in te gaan voor de schouw van de watergangen", aldus dijkgraaf Wim Wolthuis. De schouw van dit jaar is inmiddels afgerond. "Alle dijken langs de Vecht zijn veilig", zegt communicatiemedewerkster Marga Oosterveld. Uit haar koker kwam ook het idee van het 'broodje beverrat'. "Ik vond het zonde dat je ze afschiet zonder er iets mee te doen. Na contact te hebben gehad met de KNJV (de jagersvereniging), hebben we eerst voorgeproefd, voordat we onze gasten dit voorschotelden." Degenen, die zich aan een dergelijk broodje waagden waren enthousiast ('het lijkt op struisvogelbiefstuk'). Voor hen die al rilden bij de gedachte van een 'rat', was er een broodje ham of kaas.