Het muziekkorps van de brandweer van Cleveland had de eer om bij de inauguratie van Barack Obama mee te mogen lopen in de militaire parade. De tambour-maître John Coleman had op zeker moment oogcontact met Obama en kon zijn bewondering voor de eerste zwarte president van de VS niet langer voor zich houden. Hij knikte de nieuwbakken president vriendelijk toe en veroorloofde zichzelf ook een kort zwaaitje. Dat werd gezien door de leider van het muziekgezelschap en bestraft met zes maanden schorsing, want Coleman had een der belangrijkste regels der etiquette overtreden. Een tambour-maître dient namelijk, net als alle deelnemers aan zo'n parade, ten allen tijde strak voor zich uit te kijken tijdens een militair defilé.