NORWICH - Tijdens een symposium in de Engelse stad Norwich is door neurologen bekend gemaakt, dat ontdekt is waarom pubers zo kunnen mokken. Het komt, doordat de ontwikkeling van de hersenen vooral in die periode achterblijft waar het gaat om het vooruitdenken en het nemen van beslissingen. Ze kunnen niet goed inschatten wat het effect van hun acties is en ze houden daardoor ook weinig rekening met de gevoelens van anderen. Uit onderzoek bleek ook, dat bij pubers met name het achterste deel van de hersenen actief is. Dat deel van de hersenen is slechts in staat tot simpele denkpatronen. Op latere leeftijd, zo tussen de twintig en dertig jaar, gaan mensen meer met het voorste deel van hun hersenen denken en leren ze hun daden overwogen uit te voeren. De testpersonen bestonden uit twee groepen, een van mensen tussen de 11 en 17 jaar oud en een groep in de leeftijd tussen de 21 en 37 jaar.