Het Britse humanistisch verbond keurt het sterk af dat de raad voor buitenschools onderwijs een keurmerk heeft verleend aan de Bijbelse dierentuin 'Noah's Ark Zoo' in Wraxall. De raad voor buitenschools onderwijs is een overheidsorgaan dat leerzame schoolreisjes ondersteunt. De raad verleent een keurmerk aan instellingen zoals musea, die "hoogwaardige leerervaringen" bieden. Een delegatie van de raad heeft in juni de dierentuin in Wraxall bezocht en daarop besloten deze het keurmerk te verlenen. Het humanistisch verbond dringt er bij de raad op aan terug te komen op dit besluit. Woordvoorder James Gray zegt: "Dit is een belachelijk besluit. Het slaat nergens op dat de raad een keurmerk verleent aan een organisatie die het creationisme voor waar verkoopt en talloze wetenschappelijk vastgestelde feiten als onzin afdoet omdat deze strijdig zijn met bepaalde religieuze opvattingen. De dierentuin verwerpt zaken als koolstofdatering, fossiele vondsten en de lichtsnelheid." "Leerkrachten en ouders gaan ervan uit de raad zijn keurmerk geeft aan bestemmingen waar leerlingen iets opsteken. Nu de dierentuin in Wraxall dit keurmerk ook heeft, zullen daar mogelijk honderden kinderen aan anti-wetenschappelijke hersenspoeling worden blootgesteld." "Wij hebben geen enkel bezwaar tegen vrijheid van meningsuiting of vrijheid van godsdienst. Wel vragen we ons af of de informatie die de dierentuin verschaft voldoende getoetst is op juistheid. Daar moeten ouders en onderwijzend personeel toch van uit kunnen gaan."