BORDEAUX - In de ontwikkeling van de ruimtevaart is de medische wetenschap ook vertegenwoordigd. Dat moet ook wel, want als er steeds meer mensen de ruimte ingaan, zal het vroeg of laat noodzakelijk worden om iemand in een toestand zonder zwaartekracht te opereren. Om daarmee verder te komen, is in een aangepaste airbus A300 geoefend door tijdens een paraboolvlucht, waarbij periodes van gewichtsloosheid veroorzaakt worden, een operatie uit te voeren. Een goedaardig gezwel werd uit iemands arm verwijderd door een team van chirurgen en anesthesisten. Een van de doeleinden van deze geslaagde oefening is de ontwikkeling van robotchirurgie, waarbij men voor ogen heeft dat een chirurg via een satelietverbinding een robotarm bestuurt, die de daadwerkelijke operatie uitvoert. Ook op afgelegen plaatsen op aarde zal deze techniek worden toegepast, bijvoorbeeld tijdens poolexpedities.