Agenten die onvoldoende bonnen uitschrijven, worden gekort op hun salaris. Dat meldt De Telegraaf zaterdag op basis van een speciaal contract van de politie Rotterdam-Rijnmond dat de krant in bezit heeft. Agenten moeten volgens het stuk dit jaar minstens 120 bonnen uitschrijven, anders kunnen ze een deel van hun salaris vergeten. Een paar jaar geleden zijn de bonnenquota uit de landelijke prestatieafspraken gehaald. De toenmalige minister wees hierbij op de eigen verantwoordelijkheid van de korpsen. De SP is woedend over het quotum. SP-Kamerlid Ronald van Raak noemt de salariskorting die agenten die te weinig boetes uitschrijven boven het hoofd hangt een "perverse prikkel". Een woordvoerder van de politie Rotterdam-Rijnmond stelt in een reactie in de krant dat bonnen schrijven bij het werk hoort en vindt het quotum zeker niet onhaalbaar. Gewone politiemensen zijn volgens de woordvoerder ongeveer tweehonderd dagen en zeker zes uur per dag op straat. Dan zouden ze "wel honderden overtredingen" zien. Als agenten daar elke dag de ernstige uit halen, zouden ze de 120 boetes met gemak moeten kunnen halen.