Scholen mogen geen hoofddoekjesverbod invoeren, ook al zijn zij van mening dat hoofddoekjes in strijd zijn met hun identiteit. Dat hebben minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) en minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) dinsdag laten weten in antwoord op Kamervragen van de PVV. "De vrijheid van onderwijs betreft primair het geven van onderwijs", schrijven Donner en Van Bijsterveldt. Bijzondere scholen, zoals christelijke of katholieke, mogen wel eisen stellen, maar alleen als dat nodig is "voor de verwezenlijking van hun grondslag". Ook moet sprake zijn van een "consistent beleid". De PVV had de Kamervragen gesteld naar aanleiding van een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling. Die bepaalde vorige maand dat een katholieke school in Volendam een meisje ten onrechte heeft verboden om tijdens de les een hoofddoek te dragen. Volgens de PVV is de hoofddoek in strijd met de gelijkheid tussen man en vrouw. Donner en Van Bijsterveldt zien dat anders. De stelling dat die gelijkheid tot uiting moet komen in uiterlijke kenmerken vinden zij weinig zinvol, schrijven beide ministers. "De mode legt op tal van punten in de kleding nadruk op de verschillen tussen geslachten."