Het toenemend gebruik van navigatiesystemen zou wel eens kunnen leiden tot een zogenaamde Hans & Grietje-generatie van chauffeurs die zonder een gps hopeloos verdwaald dreigen te raken.
Volgens neurowetenschapper Rosamund Langston van de universiteit van Dundee beschikken we over een oeroud, natuurlijk instinct om onszelf vertrouwd te maken met een nieuwe omgeving, namelijk door er mentale Ďsnapshotsí van te nemen. Maar door de intrede van de navigatietoestellen driegt deze kunst verloren te gaan.
De gps geeft de hersenen een vals gevoel van veiligheid. Terwijl we onze blik steevast op de gps gericht houden, vergeten we buiten te zoeken naar essentiŽle herkenningspunten, zegt Langston.
Uit de studie van Langston blijkt dat we ons gevoel voor richting of de kunst om zich in een nieuwe omgeving te verplaatsen aan twee dingen te danken hebben. Enerzijds hebben we een soort van ingebouwd richtingsgevoel die we van bij de geboorte hebben meegekregen. Maar een ander groot deel van onze mogelijkheid om onze weg te vinden is te danken aan onze vaardigheid om bepaalde plaatsen te visualiseren.
ďDoor de gps doen we zelf steeds minder aan visuele navigatie, iets waar onze voorouders experts in warenĒ, aldus Langsron.
Wanneer een chauffeur bijgevolg geen enkele vorm van referentie naar zijn omgeving meer opneemt, zal hij zich, net zoals Hans & Grietje, verloren voelen wanneer zijn gps uitvalt.