Groepen gelovigen mogen in Frankrijk niet meer God, Allah of een ander opperwezen aanroepen in het openbaar. Het Franse Kabinet heeft daartoe een bidverbod uitgevaardigd.
Het verbod is met name gericht tegen moslims. In grote Franse steden gingen volgelingen van de profeet Mohammed op vrijdag regelmatig massaal de straat op om daar te bidden. Dat zeiden ze te doen vanwege een tekort aan gebedsruimtes. De overheid gaat nu alternatieve gebedsruimtes aanbieden zoals verlaten overheidsgebouwen.
De Franse minister van Binnenlandse Zaken Claude Gueant noemde bidden op straat eerder een directe aanval op het secularisme. Frankrijk houdt sinds de revolutie in 1789 een vrij strenge scheiding tussen kerk en staat aan.