Rechercheteams van de politie gaan gebukt onder een explosieve toename van het aantal dreigtweets. Vooral jongeren die via Twitter dreigen hun school op te blazen of docenten te vermoorden kosten de politie veel tijd. De landelijke politietop wil dan ook dat ouders beter op het internetgedrag van hun kinderen gaan letten. Dat staat vandaag in het AD. De politie meldt dat het aantal rechercheonderzoeken de laatste maanden explosief toegenomen. "Het trekt een forse wissel op de politie, omdat het aantal enorm toeneemt. Dit is zorgelijk omdat het aantal taken van de politie toch al flink is", zegt vakbondsleider Walter Welting van de ANPV. Ook de Raad van Korpschefs roept ouders en scholen op om te helpen het aantal bedreigingen via Twitter te verminderen. Zij moeten jongeren duidelijk maken dat bedreigingen ernstige gevolgen hebben. Voor de politie is niets doen of twitterberichten afdoen als kwajongensstreken geen optie. Als er maar één dreigement komt dat serieus blijkt te zijn of wordt uitgevoerd zonder dat de politie actie heeft ondernomen, dan is de politie de gebeten hond.